Vydané mapy

V okolí Doks je spousta nádherných terénů pro orientační běh. Zejména díky Tomu Novákovi a Josefu Rančákovi, dvěma profesionálním kartografům, je většina těchto terénů zmapována a Doksy jsou vyhledávaným místem pro klubová soustředění. A to nejen českými kluby, ale i reprezentačními výběry a významnými severskými kluby. Jmenujme z poslední doby třeba OK Hällen nebo švýcarskou juniorskou reprezentaci. V následujícím přehledu je uvedena většina map, které klub za posledních 20 let vydal i s odkazem na mapový portál ČSOS. Mapu pro tréninkový prostor MS 1972 ve Starých Splavech (dnes Selská rokle) pochopitelně nevydal OK Doksy, přesto je jako zajímavost uvedena. Řada prostorů byla zmapována i jinými kluby (zejm. DKP a SCJ), ale stále se jedná o dokské prostory a uvedeny jsou pouze mapy vydané OK Doksy.

 

 

MS 1972 – Tréninkový prostor         1972, 1: 20 000

Myšlín                     1989, 1: 10 000, Doksy, Tom Novák

Havířský vrch       1990, 1: 10 000, Máchovo jezero, Tom Novák

Karolína                 1992, 1: 15 000, Staré Splavy, Josef Borůvka, Zdeněk Švarc,

                                    Josef Rančák, Jaroslav Lamač, Tom Novák

Barbora                  1993, 1: 10 000, Dubá, Tom Novák

Mariánská cesta   1994, 1: 15 000, Doksy, Bezděz, Tom Novák

Haida                       1996, 1: 10 000, Staré Splavy, Tom Novák, Jaroslav Novák

Jarmila                    1998, 1: 5 000, Doksy, Tom Novák

Pateřinka                1998, 1: 10 000, Okna, Tom Novák, Jaroslav Novák

Volská říše             1999, 1: 10 000, Ostrov u Tisé, Tom Novák,

                                    Miloš Broulík, Petr Přikryl, Jiří Sýkora

Lesní hotel             2001, 1: 10 000, Doksy, Tom Novák

Malý Borný           2001, 1: 10 000, Staré Splavy, Josef Borůvka, Josef

                                    Rančák, Jaroslav Lamač, Tom Novák

Barbora                 2002, 1: 7 500, Dubá, Ivo Novák

Borný                     2002, 1: 15 000, Máchovo jezero, Tom Novák

Selská rokle          2002, 1: 10 000, Staré Splavy, Milan Bílý, Tom Novák,

                                   Josef Rančák, Vlastimil Polák, Ladislav Hrubý

Králův stolec        2003, 1: 15 000, Doksy, Tom Novák

Kukaččí skála      2003, 1: 10 000, Okna, Tom Novák, Ladislav Hrubý

Lesní hotel            2005, 1: 10 000, Doksy, Tom Novák

Oltářík                    2005, 1: 10 000, Doksy, Tom Novák, Ladislav Hrubý, Tomáš Hanzl

Rudý říjen             2005, 1: 5 000, Staré Splavy, Tom Novák

Selská rokle         2005, 1: 10 000, Staré Splavy, Milan Bílý, Tom Novák,

                                    Josef Rančák, Vlastimil Polák, Ladislav Hrubý

 Borný                      2006, 1: 10 000, Staré Splavy, Tom Novák, Zdeněk Švec

Mariánská cesta  2007, 1:15 000, Doksy, Tom Novák

Klůček                    2010, 1: 7 500, Doksy, Tom Novák

Barbora                  2011, 1: 10 000, Dubá, Tom Novák

Doksy – Jih           2012, 1: 5000, Doksy, Tom Novák

Karolína                2014, 1:15 000, Staré Splavy, Tom Novák

Kraví hora              2015, 1: 10 000, Srní, Tom Novák

Spáleniště - Bezděz   2016, 1: 15000, Doksy, Tom Novák

Enkláva                  2016, 1: 10000, Okna, Tom Novák

Bezděz                   2016, 1: 5 000, Bezděz, Tom Novák